فهرست آثار/Publications

کتابهای منتشر شده ی لیلا فرجامی
-هفت دریا، شبنمی-نشر روزگار، ۱۳۷۹
-اعترافنامه ی دختران بد-نشر کتاب و نشر الکترونیک، آمریکا، ۱۳۸۵
-کتاب گِل-نشر آهنگ دیگر، ۱۳۸۹
-پرنده ای که در من آواز می خواند (ترجمه ی اشعار کبیر)-نشر آهنگ دیگر، ۱۳۸۹
-رودخانه ای که از ماه می گذرد-نشر الکترونیک، آمریکا، ۱۳۹۱
-عبور از سیاره ی سوخته-نشر بوتیمار، ۱۳۹۲
-پیش از غرق شدن-نشر ناکجا، پاریس، ۱۳۹۳-تهیه ی کتاب پیش از غرق شدن از ناشر
دانلود مستقیم سه مجموعه ی شعر لیلا فرجامی
اعترافنامه ی دختران بد: اینجا
کتاب گِل: اینجا
رودخانه ای که از ماه می گذرد: اینجا