برچسب‌ها

 

آتشفشانم

مذاب:

ابری بی آسمان

باریده از زمین

 

درهایی که باز نمی شوند

مگر به دیوارها

راه هایی که نمی روند

مگر در ظلمات…

 

من خضر بوده ام

تشنه و بی آینه

 

حیات

با اسکندر بود

و مرگ جاودانه هم

 

حقیقت

کاسه ای خالی 

که از نزدیکترین رودها 

باز می گشت.

-لیلا فرجامی