این مصاحبه ای ست که در سال ۲۰۰۷ انجام شد. مصاحبه گر و مجری برنامه ی گپ آقای سهراب اخوان مهربان هستند. خیلی وقت بود که این مصاحبه رو آنلاین نداشتم و چند روز پیش بر حسب تصادف سی دی مصاحبه را پیدا کردم و بارگذاری اش کردم. 

ویدیوی مصاحبه ی آقای سهراب اخوان با لیلا فرجامی