برچسب‌ها

 

 

Twenty Two Eulogies in Month of July

Written by Poet Shams Langroudi

Translated by Leila Farjami

بیست و دو مرثیه ی شمس لنگرودی به ترجمه ی لیلا فرجامی

لطفا پیش از اخذ اجازه از مترجم، شعرهای انگلیسی این مجموعه را در جایی منتشر نفرمایید

سپاسگزارم

بیست و دو مرثیه ی شمس لنگرودی را می توانید از اینجا دانلود کنید

 

I have translated the «22 Eulogies in month of July» poems by Shams Langroudi, the renowned Iranian poet who has written these poems inspired by post-election uprisings in Iran, last year. You may download the entire collection in English by clicking here