برچسب‌ها

, , , , , , , , ,

A poem in Persian by Leila Farjami, titled «the wanderer», 2012

music: Abel Korzeniewski

voice: Leila Farjami

-لیلا فرجامی از کتاب رودخانه ای که از ماه می گذرد