برچسب‌ها

, , , , , , , , ,

تهیه ی کتاب «پیش از غرق شدن»:  اینجا

دوقلوها

دوقلوها همیشه همانند نیستند
گاهی مثل دو انجیر کنار هم
رگهایشان برآمدگی های مخصوصی دارد
و تعداد دانه هایشان برابر نیست.
گاهی مادری یکی از آنها را بیشتر بغل می گیرد
مثل زمین که تو را
گاهی پدری یکی از آنها را بیشتر طرد می کند
مثل آسمان که من را
و گاهی مثل ما کنار هم که می ایستند
خدای شان کوچک می شود
و ماهشان پولکی نجیب
که میان ابروها جای می گیرد.
دوقلوها همیشه همانند نیستند
تو میوه ی رسیده تری بودی و باد
از شاخه جدایت کرد
من اما آنچنان کال مانده ام
که هیچ طوفانی به خاک نمی سپاردم:
قصه ای که هنوز
غمناک تر از هزار ویرانی ست.

-لیلا فرجامی