دانلود کتاب تیمارستان اتاق ۲۹

دوستان گرامی

 

آخرین مجموعه ی شعرم، تیمارستان اتاق ۲۹، به شکل رایگان در اختیار قرار داده شده ست. به دلیل عدم دستیابی به این کتاب از داخل ایران تصمیم گرفتم که این مجموعه ی شعر را در وبسایت و کانال تلگرام برای دسترسی خوانندگان قرار بدهم. لطفاً با کلیک کردن بر لینک پایین کتاب را دریافت کنید. با مهر، لیلا فرجامی

دانلود کتاب تیمارستان اتاق بیست و نه